Archive for the day "November 3, 2013"

Forgotten Autumn ~ #002 November 2013 – Haiga/Haibun/Haiku